Regler vid magnetfiske

I den här artikeln går vi igenom vad för regler som gäller vid magnetfiske.

1. Är magnetfiske lagligt?

Magnetfiske är inte olagligt (än så länge) då det inte förekommer i någon lagstiftning. Magnetfiske är fortfarande en relativt ny hobby som inte har samma reglering som exempelvis metalldetektorer har, där tillstånd från Länsstyrelsen krävs.

Eftersom det ännu finns få bestämmelser att förhålla sig till, så kommer man långt med sunt förnuft. Det innebär bland annat att ta ansvar för att skrotet som du får upp tas om hand, antingen av dig eller kommunen beroende på var du magnetfiskar. Hör med den aktuella kommunen vad som gäller där du tänkt magnetfiska innan du ger dig ut.

Det är också viktigt att komma ihåg att om vi magnetfiskare inte sköter oss kan magnetfiske komma att förbjudas i framtiden, vilket vore tråkigt både för naturen och för oss magnetfiskare.

2. Var får man magnetfiska?

Magnetfiske är inte förbjudet (än så länge) och man får magnetfiska på platser så länge de inte är skyddade på grund av naturen, kulturmiljön eller lokala föreskrifter. Det bästa är att kolla med kommunen eller Länsstyrelsen på den plats du har tänkt magnetfiska innan du ger dig ut.

3. Vad händer om jag får upp ett farligt föremål?

Det händer att magnetfiskare får upp föremål som är farliga, t.ex. granater eller pistoler. Om du misstänker att du har fått upp ett farligt föremål ska du kontakta polisen omedelbart. Ta inte loss föremålet från magneten, utan sänk ner det i vattnet igen och invänta hjälp.

Magnetfiskare kan också få upp föremål som kan vara kopplade till brott. Det kan vara pistoler, knivar, kassaskåp och dylikt. Ring då till polisen för att få hjälp att hantera situationen.

Dumpade pistolmagasin som lämnades till polisen.

4. Vad händer om jag får upp riktigt gamla föremål?

Riksantikvarieämbetets hemsida finns bra information vad som gäller vid magnetfiske och fornlämningar. De har också en sökfunktion där du kan söka efter skyddade områden där magnetfiske inte är tillåtet.

Läs också vår artikel om De bästa magneterna för magnetfiske.

Lämna en kommentar